Hot News :
สภาเทศบาล

นายอิสระภาพ สีงาม

ประธานสภาเทศบาล
โทรศัพท์ 045-475162

นายพิทักษ์ บุญเรือง

รองประธานสภาเทศบาล
โทรศัพท์ 045-475162

นายสงบ สาลี

ปลัด/เลขานุการสภาเทศบาล
โทรศัพท์ 045-475162

 


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสวัสดิ์ สังกะเพศ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ 045-475162

นายสุเมธ สิทธิหงส์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ 045-475162

นายอนุวัฒน์ หมั่นนางรอง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ 045-475162

นายแผง สัมพะวงษ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ 045-475162

นายปรีชา เจริญนิตย์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ 045-475162

นายสุนนท์ ไตรวงศ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ 045-475162

 


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายอิสรภาพ สีงาม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ 045-475162

นายชลธาร กัลป์ตินันท์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ 045-475162

นายสมสมัย หลักทอง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ 045-475162

นายธีระยุทธ ธรรมสาร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ 045-475162

นายพิทักษ์ บุญเรือง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ 045-475162

นายธงชัย วงศ์กาศ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ 045-475162

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ