สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

พิธีเปิดโครงการตลาดนัดปฐมวัยพอเพียง

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ (ประธานเปิดพิธี) พร้อมด้วยนายบุญมั่น สายนะรา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ นางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ รวมไปถึงคณะครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหว้า และผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดนัดปฐมวัยพอเพียง ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหว้า ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 26-09-2566 ] Hits:21

เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ผู้ป่วยติดเตียง)

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วย นางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ นางสุกฤตา ปากหวาน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ผู้ป่วยติดเตียง) พร้อมมอบของเครื่องใช้ และที่นอนคนป่วย จำนวน 5 ชุด โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลปริ้นอุบลราชธานี โดยมีผู้ป่วยติดเตียงตามลำดับดังนี้ 1...

[ 25-09-2566 ] Hits:18

ขุดลอกคลองระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ถนนหนองไผ่ - หนองหว้า บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ นายบุญมั่น สายนะรา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และนายอิสระภาพ สีงาม ประธานสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ นำทีมบำรุงทาง (กองช่าง) ลงพื้นที่ขุดลอกคลองระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ถนนหนองไผ่ - หนองหว้า บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 19-09-2566 ] Hits:29

เทศบาลตำบลขามใหญ่ หนึ่งใน 190 หน่วยงานทั้งในระดับจังหวัดและองค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศได้รับรางวัล “หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อบริการประชาชน

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตร “หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อบริการประชาชน” นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร “หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อบริการประชาชน” ให้กับ 190 หน่วยงาน ทั้งในระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ...

[ 15-09-2566 ] Hits:39

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. ประกาศการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญ/ท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่น
 3. วัฒนธรรมประเพณี

แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง วัดบ้านก้านเหลือง อุบลราชธานี

       วัดก้านเหลือง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่ ทางตอนเหนือของตัวจังหวัดอุบลราชธานี โดยจากตัวบริเวณแยก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ในตัวจังหวัดและในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ใช้ถนนชยางกูร มุ่งหน้าขึ้นทิศเหนือ ประมาณ 3.3 กิโลเมตร ถึงสี่แยกที่ตัดกับถนนเลี่ยงเมือง เลี้ยวขวา (ใช้ถนนเลี่ยงเมือง หรือทางหลวงหมายเลข 231) แล้วตรงไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะพบวัดก้านเหลืองอยู่ทางซ้ายมือ

[ 01-11-2564 ] Hits:899

สวนสัตว์อุบลราชธานี

       สวนสัตว์อุบลราชธานี เดิมเรียก อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อเป็น "สวนสัตว์อุบลราชธานี" และเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

[ 01-11-2564 ] Hits:1266

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ