Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

สร้างเสริมสุขภาพ สร้างกำลังใจ ผู้สูงวัย สุขภาพดี ณ บ้านดอนยูง หมู่ที่ 12

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้นางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยนางสุกฤตา ปากหวาน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลขามใหญ่ และอสม. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบของเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. นายสถิตย์ กวางทอง 174...

[ 30-05-2567 ] Hits:43

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเปิดอาคารเก็บพัสดุ (กองช่าง) และลานจอดรถยนต์ ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองหนาด บ้านหัวคำ หมู่ที่ 8 ตำบลขามใหญ่

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ตำบลขามใหญ่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเปิดอาคารเก็บพัสดุ(กองช่าง) และลานจอดรถยนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองหนาด บ้านหัวคำ หมู่ที่ 8 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 29-05-2567 ] Hits:42

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ กีฬาเซปักตะกร้อ เทศบาลตำบลขามใหญ่คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.00 น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ (ประธานในพิธี) ,นายปัญญา วงศ์เจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ,นางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ,นายชัยยงค์ โคตะสิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยนายอิสระภาพ สีงาม ประธานสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนชาวตำบลขามใหญ่...

[ 23-05-2567 ] Hits:45

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น เทศบาลตำบลขามใหญ่ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ หน่วยงานราชการและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ โดยมี นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล...

[ 17-05-2567 ] Hits:40

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. ประกาศการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญ/ท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่น
 3. วัฒนธรรมประเพณี

แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง วัดบ้านก้านเหลือง อุบลราชธานี

       วัดก้านเหลือง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่ ทางตอนเหนือของตัวจังหวัดอุบลราชธานี โดยจากตัวบริเวณแยก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ในตัวจังหวัดและในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ใช้ถนนชยางกูร มุ่งหน้าขึ้นทิศเหนือ ประมาณ 3.3 กิโลเมตร ถึงสี่แยกที่ตัดกับถนนเลี่ยงเมือง เลี้ยวขวา (ใช้ถนนเลี่ยงเมือง หรือทางหลวงหมายเลข 231) แล้วตรงไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะพบวัดก้านเหลืองอยู่ทางซ้ายมือ

[ 01-11-2564 ] Hits:1847

สวนสัตว์อุบลราชธานี

       สวนสัตว์อุบลราชธานี เดิมเรียก อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อเป็น "สวนสัตว์อุบลราชธานี" และเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

[ 01-11-2564 ] Hits:1839

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ