Hot News :
กองการเจ้าหน้าที่

นางอรอนงค์ บูชาพันธ์

ผู้อำนวนการกองการเจ้าหน้าที่

 


 

ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากําลัง

นางสาวชุติกาญจน์ ลินเดล

หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากําลัง

นางสาววนิดา ศรีลาศักดิ์

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

 


 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

นางจารุวรรณ เจริญศรี

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

สิบเอกฤทธิรงค์ สมเทพ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวอาภาสิริ พวงจันทร์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 


 

งานธุรการ

จ่าสิบเอกพัทธพล วังชนะ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ