Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น

•ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น• 1.ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ •ตำแหน่งประเภทวิชาการ• 2.ตำแหน่ง ครู เอกปฐมวัย สังกัดกองการศึกษา ดังนี้ 2.1ตำแหน่ง ครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านด้ามพร้า 2.2ตำแหน่ง ครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านด้ามพร้า 2.3ตำแหน่ง ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามใหญ่ สนใจทราบรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

[ 30-11-2566 ] Hits:29

บุญกฐินประจำปี ๒๕๖๖ ณ สำนักสงฆ์พัฒนวิธาน บ้านนาดูนน้อย หมู่ที่ ๑๖ และวัดป่าศรีโชคเมือง บ้านโชคเมือง หมู่ที่ ๒๒

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้นายบุญมั่น สายนะรา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และนางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องชาวพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลขามใหญ่ ร่วมทำบุญต่อยอดกฐิน และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๖ ณ สำนักสงฆ์พัฒนวิธาน บ้านนาดูนน้อย หมู่ที่ ๑๖ และวัดป่าศรีโชคเมือง บ้านโชคเมือง หมู่ที่ ๒๒...

[ 05-11-2566 ] Hits:75

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลขามใหญ่และคณะครูสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่ ชั้น 3 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 30-10-2566 ] Hits:66

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวัดบ้านก้านเหลือง

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวัดบ้านก้านเหลือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะด้วยวิธี ๕ ส) และ มหาเถรสมาคม จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลตำบลขามใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และโรงเรียน ณ วัดบ้านก้านเหลือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 17-10-2566 ] Hits:102

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. ประกาศการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญ/ท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่น
 3. วัฒนธรรมประเพณี

แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง วัดบ้านก้านเหลือง อุบลราชธานี

       วัดก้านเหลือง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่ ทางตอนเหนือของตัวจังหวัดอุบลราชธานี โดยจากตัวบริเวณแยก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ในตัวจังหวัดและในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ใช้ถนนชยางกูร มุ่งหน้าขึ้นทิศเหนือ ประมาณ 3.3 กิโลเมตร ถึงสี่แยกที่ตัดกับถนนเลี่ยงเมือง เลี้ยวขวา (ใช้ถนนเลี่ยงเมือง หรือทางหลวงหมายเลข 231) แล้วตรงไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะพบวัดก้านเหลืองอยู่ทางซ้ายมือ

[ 01-11-2564 ] Hits:1089

สวนสัตว์อุบลราชธานี

       สวนสัตว์อุบลราชธานี เดิมเรียก อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อเป็น "สวนสัตว์อุบลราชธานี" และเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

[ 01-11-2564 ] Hits:1378

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ