Hot News :
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายจตุพงศ์ พรมแก้ว

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

 


 

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

สิบเอก ไชยยันต์ บริสุทธิ์

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

นางณัฐชยา ก่อดวง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวพิณสุรีย์ สุดโคต

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวสุพัตรา ว่องไววุฒิ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 


 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ว่าง

ว่าง

นางสาวธนพร บุญเฉลียว

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

 


 

งานธุรการ

นางสาวขวัญพิชชา สบายใจ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ