Hot News :
กองช่าง

นายประเสริฐ เขียนเดช

ผู้อำนวยการกองช่าง

 


 

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายธีราวุธ บุญแข็ง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายอุดร เจริญ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสิทธิสงวน บุปผาพันธ์

นายช่างโยธาชํานาญงาน

นายอิสระพงษ์ ทองพุ

นายช่างโยธาชํานาญงาน

 


 

ฝ่ายการโยธา

นายธีราวุธ บุญแข็ง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายวิทยา พันธ์โสภา

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

จ่าเอกอุบล จิราพงษ์

นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน

 


 

งานธุรการ

นางสาวนิตยา เลาหวงศ์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จ่าเอกนิติพนธ์ ยศพล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ