Hot News :

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรและ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลขามใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันเสาร์, 29 เมษายน 2566 14:06

      เทศบาลตำบลขามใหญ่ ประกาศเรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลขามใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ