Hot News :

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเส้นกลางบ้านห้วยคุ้ม บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ ๕ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดี, 31 สิงหาคม 2566 19:19

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเส้นกลางบ้านห้วยคุ้ม บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ ๕ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลขามใหญ่ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ