Hot News :

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง รถน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ชนิดมีระบบกระเช้า จำนวน ๑ คัน

วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2566 14:32

ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง รถน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ชนิดมีระบบกระเช้า จำนวน ๑ คัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลขามใหญ่ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ